Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookies Policy for more information.

Cookie preferences

Deze start-up wil leren in de techwereld heruitvinden

Deze nieuwe start-up wil trainingen en opleidingen heruitvinden. Geen hocus pocus meer, maar gebaseerd op harde neurowetenschappelijke inzichten en met een bewezen return on investment.

Press
Deze start-up wil leren in de techwereld heruitvinden
June 8, 2020
:
5
Minutes
Deze start-up wil leren in de techwereld heruitvinden

source (in Dutch): https://www.bloovi.be/artikels/persoonlijk-groeien/2020/deze-start-up-wil-leren-in-de-techwereld-heruitvinden-wij-kunnen-de-impact-en-return-on-investment-van-trainingen-meten

Laat de leerrevolutie maar komen, staat te lezen op de website van Stellar Labs. Deze nieuwe start-up wil trainingen en opleidingen heruitvinden. Geen hocus pocus meer, maar gebaseerd op harde neurowetenschappelijke inzichten en met een bewezen return on investment. “Bedrijven investeren tienduizenden euro’s in opleidingen, maar ze hebben het raden naar de impact ervan. Trainingen zijn – zeker in de techwereld – te vaak dure, lege zwarte dozen”, zeggen Stellar Labs-founders Raf Seymus (CEO) en Stella Collins (Chief Learning Officer). “Wij ontwikkelen trainingen die blijven plakken.”

Sticky trainingen

Seymus is met Stellar Labs niet aan zijn proefstuk toe. Hij was ook oprichter en CEO van Exellys, een kweekvijver voor techtalent. “Bij Exellys organiseren we massa’s trainingen en opleidingen. Maar we zijn nooit zeker of die blijven plakken bij de medewerkers die ze volgen. Het was nattevingerwerk, er was geen betrouwbare manier om het effect van trainingen te meten. Zeker niet op iets langere termijn. Dat begon me steeds sterker te irriteren.”

“Ik heb veel research gedaan naar andere, wetenschappelijk onderbouwde manieren om mensen te trainen. Zo kwam ik uit bij het boek van Stella Collins: ‘Neuroscience for learning and development’. Daarin legt ze haarfijn uit hoe ons brein precies nieuwe dingen leert, hoe je informatie omzet in skills. Ik heb Stella gevraagd om onze trainingen onder de loep nemen. Haar conclusie was dat ze niet slecht waren, maar dat er nog veel ruimte voor verbetering was. We zijn samen beginnen sleutelen aan doeltreffende trainingen. Sticky trainingen.”

“We starten ook een traject met de Universiteit Antwerpen om de impact van trainingen te meten. We vertrekken van een nulmeting, onderweg gaan we via het platform op regelmatige basis de vooruitgang meten. Zo krijgen deelnemers inzicht in hun leerproces, individuele feedback onderweg zorgt voor betere resultaten. Bedrijven krijgen een betrouwbaar beeld van hoe de skills van medewerkers evolueren. Trainingen mogen geen dure, lege zwarte doos meer zijn. Je moet niet alleen weten wat je erin stopt, maar ook wat er weer uit komt. Bedrijven willen ROI op hun trainingen.”

Techtalent klaarstomen voor Industry 4.0

De noodzaak aan kwalitatieve, wetenschappelijke onderbouwde opleidingen is volgens Seymus bijzonder groot. “Agoria voorspelt tegen 2030 zo’n 600.000 tech vacatures, alleen in België. Een studie van Korn Ferry schat dat aantal wereldwijd op 85 miljoen binnen tien jaar. En dat zijn cijfers van voor de coronacrisis!”

Maar ook om uit deze crisis te geraken, hebben we tech talent nodig. En als de economie weer aantrekt, zal Industry 4.0 skills vragen die exponentieel groeien. Dat er te weinig tech talent is, zal ook na corona een zekerheid blijven. De enige oplossing voor bedrijven om technologisch mee te zijn, is hun mensen één voor één trainen. Massaal aan upskilling doen.”

Maar dan moeten ondernemingen die trainingen heruitvinden, benadrukt Collins. “De grote meerderheid van de opleidingen vandaag is niet uitdagend, niet boeiend én niet doeltreffend. Ofwel vinden ze plaats in een klaslokaal, in een echte schoolse context, waar slechts 30 procent van de leerstof – en op lange termijn zelfs nog minder – blijft plakken. Ofwel gaat het om e-learning, en daarvan is bewezen dat 95 procent van de ‘leerlingen’ vroegtijdig afhaakt wegens een groot gebrek aan betrokkenheid.”

“Het probleem met veel trainingen is dat ze uitgewerkt worden door technische experts. Mensen die heel goed zijn in hun vak, maar die niet weten hoe je technische kennis vertaalt naar een training die blijft plakken. Dat is een heel andere discipline.”

Just-in-time trainingen

Collins merkt in Belgische ondernemingen een grote honger om te leren. “De nieuwe generatie op de werkvloer is opgegroeid in een digitale wereld die extreem snel verandert. Die jonge mensen beseffen dat ze hun skills voortdurend moeten bijschaven. Zeker in de techwereld. Ze dwingen dat zelfs af van hun werkgever, willen toegang tot trainingsprogramma’s en eisen tijd om hun skills te versterken. Training speelt een belangrijke rol in retentie, het is vandaag een instrument voor bedrijven om talent aan boord te houden.”

Alleen zitten werkgevers nog te veel vast in een klassiek stramien. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld een training volgen om te leren onderhandelen, maar die vindt maar één keer jaar plaats. Als ze dan acht maanden moeten wachten om die skills in de praktijk te brengen, zijn ze die al lang vergeten.”

“Bedrijven moeten evolueren naar just-in-time-trainingen: de juiste skills op het juiste moment. Er is vandaag een enorme kloof tussen de leergierigheid van techtalent en het beschikbare trainingsaanbod. Het is niet alleen old school, maar ook veel te weinig toegespitst op de werkomgeving van vandaag.”

Wat nu gebeurt, is eigenlijk niet leren. Het is informatie geven”, vult Seymus aan. “De essentie van leren is dat je de dingen anders aanpakt. Jezelf aanpassen aan nieuwe situaties, je manier van werken veranderen, dat is leren. Het is geen lineair proces. Je moet nieuwe skills vaak herhalen, je moet ze in de praktijk kunnen brengen om ze van je kortetermijngeheugen naar je langetermijngeheugen te brengen. Opleidingen zijn te vaak one shots, de plek om ze nadien ook te laten plakken ontbreekt.

Het MASTER-model

Collins ontwikkelde een eigen methodologie, gebaseerd op neurowetenschappelijke inzichten om het leerproces sneller en doeltreffender te maken: het MASTER-model. “Motivating minds, daar begint elk leerproces mee. Vervolgens ga je informatie Absorberen, maar die moet ook logisch zijn – de S van sense making – om te blijven plakken en het geheugen te Triggeren. De nieuwe kennis en de nieuwe skills ga je in de praktijk brengen – de E van Exhibit learning – en tenslotte herhalen – de R staat voor Review to retain. Je kan het MASTER-model gebruiken voor alle skills die je leert. Of het nu gaat over ingewikkelde algebra of over schoenveters strikken, je zal altijd gemotiveerd moeten raken om eraan te beginnen en herhalen tot het blijft plakken.”

Het MASTER-model is het geraamte van alle trainingen die Stellar Labs via zijn SaaS-platform aanbiedt. Eind april lanceert de start-up zijn eerste module, rond cybersecurity. “We bieden drie verschillende tracks aan”, legt Seymus uit. “Het eerste is een deep learning track van 10 tot 12 weken, het tweede een digital shot van 3 tot 5 weken. Let op: dat is de doorlooptijd, de effectieve tijdsinvestering is natuurlijk veel korter. Beide tracks focussen – in verschillende graden van specialisatie – op specifieke technologische domeinen: cybersecurity, cloud computing, datascience, machine learning,… Het derde traject zoomt in op future proof competenties die de domeinen overstijgt. Het gaat dan over creativiteit, over disruptie en innovatie, of over conscious learning en resilience. Competenties die je in eender welke rol of specialisatie nodig zal hebben.”

“Bij elke track gebeurt een deel van het programma onder begeleiding, een ander deel op je eigen ritme. Hybride training, noemen we dat. Het gaat uiteraard niet om een voltijds trainingsprogramma, dat zou werkgevers én werknemers te zwaar belasten. Dan worden trainingen contraproductief. Mensen moeten de ruimte krijgen om de brug te slaan tussen de trainingen en de uitdagingen die bij hun job komen kijken.”

Trainingen met bewezen ROI

Seymus wilde van wat nu Stellar Labs is geworden eerst een interne universiteit binnen Exellys maken. “Maar veel ondernemingen snakken naar wetenschappelijk onderbouwde opleidingen. Nu is het te vaak hocus pocus. Bedrijven investeren jaarlijks tienduizenden euro’s om hun medewerkers te trainen, maar de resultaten zijn vaag. Ze krijgen wat feedback, maar niets tastbaars. We willen die ondernemingen waar voor hun geld geven: een bewezen return on investment, zoals ze die ook voor andere investeringen kunnen berekenen. Om die nood in de markt in te vullen, hebben we van Stellar Labs echt een nieuwe onderneming gemaakt.”

Dat Stella Collins als Chief Learning Officer aan boord zou komen, is ook toevallig gegroeid. “Stella was een inspiratiebron, ik vond het al geweldig dat ze onze trainingen onder de loep wilde nemen. Maar we zijn blijven samenwerken, en op een bepaald moment was het gewoon de logica zelve dat ze met al haar ervaringen samen met mij mee het bedrijf zou leiden. De naam Stellar Labs – zo hoog als je mogelijk kan geraken – hadden we trouwens al voor Stella aan boord kwam, dus dat was ook nog eens een bijzonder gelukkig toeval”, lacht Seymus.

Are you ready to see your learning theory come to life?

Structure an outcome focused learning journey in minutes. Launch in days.

More of our latest insights

Introducing Guide 2.0: The next evolution in Upskilling

Introducing Guide 2.0: The next evolution in Upskilling

We are proud to announce Guide 2.0, an advanced iteration of our upskilling platform that integrates several new features to make learning journey creation even easier and quicker.

How to get most value from your Subject Matter Experts

How to get most value from your Subject Matter Experts

Simply put, a subject matter expert (SME) is the go-to expert in your organisation about a particular topic. Your SME may be an individual contributor, manager or executive and they are in high demand. Sales, product development, operations and L&D continuously ask SMEs to contribute and advise.

Webinar: Neuroscience for Impactful Learning Design

Webinar: Neuroscience for Impactful Learning Design

The session, titled "Leveraging Neuroscience for Effective Learning," not only provided an overview of the scientific basis of learning but also shared actionable strategies for applying these insights to real-world learning scenarios