Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookies Policy for more information.

Cookie preferences

Europese multinationals leiden werknemers op met Antwerpse technologie

Enkele multinationals zoals de Zwitserse geneesmiddelenproducent Novartis en Swedbank, een van de grootste banken van Scandinavië, leiden hun werknemers op met de leermethode van de Antwerpse start-up Stellar Labs.

Press
Europese multinationals leiden werknemers op met Antwerpse technologie
January 7, 2021
:
5
Minutes
Europese multinationals leiden werknemers op met Antwerpse technologie

Source (in Dutch):

https://www.gva.be/cnt/dmf20210106_95735151

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210106_95735151


Enkele multinationals zoals de Zwitserse geneesmiddelenproducent Novartis en Swedbank, een van de grootste banken van Scandinavië, leiden hun werknemers op met de leermethode van de Antwerpse start-up Stellar Labs. Twee agentschappen van de Vlaamse overheid investeren samen meer dan een half miljoen euro in het bedrijf.


Ondanks de coronacrisis zijn er nog startende bedrijfjes die internationaal succes boeken. Een voorbeeld is Stellar Labs, een bedrijf dat bedrijfsopleidingen minder saai en efficiënter wil maken. “Het is niet omdat je naar de programma’s van Jeroen Meus kijkt, dat je kan koken”, zegt Antwerpenaar Raf Seymus (53), die het bedrijf samen met de Britse leerexperte Stella Collins heeft opgericht.

“In veel bedrijven staan lesgevers voor de klas en kunnen de mensen die de les volgen enkele vragen stellen. Of ze bieden digitale leerplatformen met video’s aan. Maar die werkmethoden zijn meestal niet efficiënt, omdat veel deelnemers een groot deel van de leerstof vergeten. Het is niet omdat je informatie krijgt, dat je ook iets leert. Onze methodologie legt de focus op het omzetten van kennis in nieuwe vaardigheden, en we brengen nieuwe kennis over van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen.”

Van kennis naar vaardigheden

Stellar Labs zet vooral in op herhaling en spreidt de lessen over meerdere weken. “Want ons brein heeft die periode nodig om nieuwe kennis om te zetten naar vaardigheden”, zegt Raf Seymus. “Deelnemers krijgen bijvoorbeeld zes weken lang gedurende twee à drie uur per dag nieuwe leerstof voorgeschoteld. Ze werken altijd in kleine groepjes van maximaal twaalf personen, onder begeleiding van een mentor. Een algoritme bepaalt wanneer het tijd is om je via het mobiele leerplatform te toetsen. Als je vragen fout beantwoordt, geeft ons systeem oefeningen over de dingen die je nog niet begrijpt. Die specifieke zaken worden dan op een andere manier uitgelegd. Als je het de eerste keer in een tekst te lezen kreeg, krijg je datzelfde stuk van de leerstof nu bijvoorbeeld in een filmpje te zien. De mentor kan ook zelf ingrijpen als dat nodig is.”

“Zo trainen we elke deelnemer minstens tot het vereiste niveau”, zegt Raf Seymus. “Wie sneller met de leerstof weg is, krijgt steeds moeilijkere oefeningen om extra kennis te vergaren. Na die zes weken laten we de deelnemers nog enkele maanden gericht oefenen met de nieuw verworven kennis. Pas daarna krijgen ze een certificaat.”

Zes grote bedrijven zijn klant

Stellar Labs heeft de methodologie al verkocht aan zes grote bedrijven. “We richten ons in de eerste plaats op privébedrijven, omdat het daar meestal makkelijker is om nieuwe leermethoden in te voeren. Maar we hebben onze aanpak ook al voorgesteld aan de Hogere Zeevaartschool en aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)”, zegt Raf Seymus.

Stellar Labs heeft 1,7 miljoen euro opgehaald. Daarvan komt meer dan een half miljoen euro in de vorm van subsidies van het Vlaamse overheidsagentschap Vlaio, dat innovatieprojecten ondersteunt. Daarnaast heeft de Participatiemaatschappij Vlaanderen, een investeringsmaatschappij die is opgericht door de Vlaamse overheid, 150.000 euro aan Stellar Labs geleend. ”We zetten het geld in voor extra wetenschappelijk onderzoek”, zegt Raf Seymus. “We werken daarvoor samen met de Universiteit Antwerpen.”

Stay informed

Get neuroscience-fuelled L&D insights and expert advice, straight to your inbox.

More of our latest insights

Meet the experts, the technical minds behind Stellar Labs

Meet the experts, the technical minds behind Stellar Labs

In this episode, Stella Collins talks with two of our favourite colleagues, Jan Pannecoeck and Nik Torfs, who are our technical team behind all kinds of clever wizardry at Stellar Labs.

Learning is more about wanting to change than about knowledge.

Learning is more about wanting to change than about knowledge.

Even small and medium-sized enterprises can take steps towards a culture of lifelong learning, if they provide the necessary support to the initiators within their organisation.

Why self-directed learning doesn’t really work

Why self-directed learning doesn’t really work

In this blog post, you can read some essential recommendations to consider when you start with self-directed learning.

stellar labs logo - white

Get neuroscience-fuelled insights for better, faster learning design, straight to your inbox.