Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookies Policy for more information.

Cookie preferences

Talentontwikkelaar Exellys richt nieuw bedrijf op om werknemers ‘op breinvriendelijke manier’ bij te scholen

Het snel omscholen van personeel naar werknemers met geschikte vaardigheden voor Industry 4.0.

Press
Talentontwikkelaar Exellys richt nieuw bedrijf op om werknemers ‘op breinvriendelijke manier’ bij te scholen
October 29, 2019
:
7
Minutes
Talentontwikkelaar Exellys richt nieuw bedrijf op om werknemers ‘op breinvriendelijke manier’ bij te scholen

source (in Dutch): https://datanews.knack.be/ict/magazine/talentontwikkelaar-exellys-richt-nieuw-bedrijf-op-om-werknemers-op-breinvriendelijke-manier-bij-te-scholen/article-normal-1531815.html

Het snel omscholen van personeel naar werknemers met geschikte vaardigheden voor Industry 4.0.

Met die belofte trekt het nieuwe bedrijf Stellar Labs volgend jaar naar de HR-markt. Initiatiefnemer Raf Seymus heeft grote internationale ambities. Ruim een jaar geleden – eind oktober 2018 – opende Exellys een gloednieuw kantoor in Mechelen. In het kantoor is er voldoende, flexibele ruimte om opleidingen, trainingen of creatieve brainstorms te organiseren: het typeert meteen de aanpak van het Mechelse bedrijf dat dit jaar ook door Data News bedeeld werd met de IT Sourcing Company of the Year award.

Exellys werd in 2014 opgericht door Raf Seymus. “Al van bij de opstart zijn we bezig geweest met niet alleen het vinden, maar ook het coachen en begeleiden van beloftevolle IT’ers. Met opleidingstrajecten om hen niet alleen technisch bij te scholen, maar ook essentiële vaardigheden bij te brengen rond communicatie, innovatief denken en leiderschap”, zegt Seymus. De scope werd de afgelopen jaren al verder uitgebreid. “We kijken ook naar echte engineering, en naar wetenschappelijke functies à la data scientists. Mensen met wetenschappelijke opleidingen kunnen we relatief snel bijscholen, merken we. We willen zeker nog breder gaan naar bijvoorbeeld biotech en R&D, maar zullen wel binnen STEM blijven. Nu zijn we klaar om een volgende stap te nemen”, vertelt Seymus.

‘Trainingen zijn nog te veel een zwarte doos’

Die volgende stap is een nieuw bedrijf. De inkt van de oprichtingsakte is pas droog. “Met Stellar Labs willen we effectievere trainingen gaan geven om werknemers in bedrijven sneller om te scholen en efficiënt klaar te stomen voor een toekomst binnen Industry 4.0”, vertelt Raf Seymus die het idee en de bijbehorende methodologie afgetoetst en gevalideerd heeft bij de Universiteit Antwerpen én auteur Stella Collins.

Zij schreef een boek (Neuroscience for Learning and Development, nvdr.) waarin ze de link aftoetst tussen neurowetenschappen en psychologie met opleidingen en trainingen. “Stella was onmiddellijk enthousiast en gelooft in onze aanpak. Het resultaat is dat ze ook zelf in Stellar Labs stapt en het bedrijf volgend jaar ook zal leiden”, aldus Seymus. “Trainingen zijn eigenlijk momenteel één grote, dure zwarte doos. Je stopt er geld in, en hoopt dat er uiteindelijk return uit komt en dat het rendeert op de werkvloer. Alleen kan je dat niet meten, enkel hopen, en dat is soms frustrerend. Veel kennis uit zo’n opleidingen gaat al na enkele dagen verloren. Het leereffect bij online video is er dikwijls niet. Kortom, dat moét toch allemaal beter kunnen”, legt Seymus de bestaansreden van Stellar Labs uit.

‘We willen mensen met een technische voorkennis van IT in een doorlooptijd van 3 maanden omscholen tot cybersecurity specialist’

De ambities reiken trouwens meteen veel verder dan onze landsgrenzen. “We spreken over een eigen methodologie die relatief makkelijk internationaal op te schalen is. Het tekort aan de juiste skills is trouwens een wereldwijd probleem. Anders gezegd: we gaan de juiste skills niet meer kunnen wegplukken uit andere landen. Werknemers bijscholen wordt gewoon een noodzaak. Het probleem is dat weinig mensen zo’n bijscholing zien zitten. Op een ‘breinvriendelijke’ manier gaan trainen lost dit volgens ons op”, aldus Seymus.

Een eerste pilootproject zal rond cybersecurity draaien. “We willen mensen met een technische voorkennis van IT in een doorlooptijd van 3 maanden omscholen tot cybersecurity specialist, géén expert voor alle duidelijkheid”, klinkt het. Andere domeinen waarop Stellar Labs wil inzetten zijn AI, data science en UX. “Bij uitbreiding willen we alle functies waar veel nood aan is op een effectieve manier gaan trainen volgens onze methodologie die bestaat uit verschillende leervormen. Ongeveer de helft van de opleiding verloopt online, de andere helft hands-on. ”

‘Je kan niet van iedereen een gespecialiseerde IT’er maken, maar voor heel wat profielen kan het volgens mij wél’

Stellar Labs moet vanaf het tweede kwartaal in 2020 naar de markt trekken. Stella Collins zal tegen dan ook verhuisd zijn naar België om het bedrijf aan te sturen. “Het gaat om een aparte vennootschap waarin Exellys investeert. Maar er zijn zeker bijkomende investeerders nodig om onze internationale ambities te kunnen realiseren en vestigingen in andere landen te kunnen openen. We mikken op 1 miljoen om te starten”, zegt Seymus.

Uiteindelijk werkt Stellar Labs aan een combinatie van technische met ook mensgerichte competenties en is het de bedoeling om mensen die al aan de slag zijn in de sector naar een volgend niveau bij te trainen. Om met andere woorden de eigen medewerkers in het bedrijf te laten doorgroeien naar een andere functie zodat ze gespaard blijven van drama’s: meer werknemers kunnen aan boord blijven in plaats van dat het bedrijf andere werknemers met de juiste vaardigheden moet rekruteren. “Het is dé uitdaging waar heel wat bedrijven voor staan om hun digitale transformatie te realiseren: de juiste skills extern halen dan wel intern. Je kan niet van iedereen een gespecialiseerde IT’er maken, dat besef ik ook, maar voor heel wat profielen kan het volgens mij wél. En uiteindelijk zal het wel moeten”, besluit Seymus.

Are you ready to see your learning theory come to life?

Structure an outcome focused learning journey in minutes. Launch in days.

More of our latest insights

Introducing Guide 2.0: The next evolution in Upskilling

Introducing Guide 2.0: The next evolution in Upskilling

We are proud to announce Guide 2.0, an advanced iteration of our upskilling platform that integrates several new features to make learning journey creation even easier and quicker.

How to get most value from your Subject Matter Experts

How to get most value from your Subject Matter Experts

Simply put, a subject matter expert (SME) is the go-to expert in your organisation about a particular topic. Your SME may be an individual contributor, manager or executive and they are in high demand. Sales, product development, operations and L&D continuously ask SMEs to contribute and advise.

Webinar: Neuroscience for Impactful Learning Design

Webinar: Neuroscience for Impactful Learning Design

The session, titled "Leveraging Neuroscience for Effective Learning," not only provided an overview of the scientific basis of learning but also shared actionable strategies for applying these insights to real-world learning scenarios